สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน ชีวิตแสนสนุก ถ้าไม่ขลุกอยู่แต่กับเกม

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน ชีวิตแสนสนุก ถ้าไม่ขลุกอยู่แต่กับเกม
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน ชีวิตต้องไม่ติดจอ
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน ตรวจสอบเนื้อหา Fake News