จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน ผู้ใหญ่บางคนใจดีอาจมีเบื้องหลัง

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์การ์ตูน ผู้ใหญ่บางคนใจดีอาจมีเบื้องหลัง <<