สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน อย่าหาทำ เลียนแบบเกมรุนแรง

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน อย่าหาทำ เลียนแบบเกมรุนแรง
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน วิธีรับมือ Cyber bully
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน อย่าให้ฟีดข่าวทำร้ายใจเรา