สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน อย่าให้ฟีดข่าวทำร้ายใจเรา

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน อย่าให้ฟีดข่าวทำร้ายใจเรา
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน อย่าหาทำ เลียนแบบเกมรุนแรง
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน ผู้ใหญ่บางคนใจดีอาจมีเบื้องหลัง