จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน อย่าให้ SOCIAL ทำร้ายเราได้

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์การ์ตูน อย่าให้ SOCIAL ทำร้ายเราได้ <<