สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพลับระงับเหตุร้าย

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพลับระงับเหตุร้าย
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน พนันออนไลน์ไม่ปังพังอย่างเดียว
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพหรือข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการแบล็กเมล