วันที่ 21 กันยายน 2564 Thaihotline.org โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนงานราชการ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ CCIB – Cyber Crime Investigation Bureau โดย ท่าน พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทั้ืงยังได้ให้เยี่ยมชมการทำงานของสายด่วนรับแจ้งคดีอาชญากรรมไซเบอร์ อาชญากรรมทางเพศต่อเด็กบนอินเทอร์เน็ต (TICAC) และอื่นๆ

ขอขอบคุณท่านผู้การที่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและเปิดรับทุกความร่วมมือเพื่อพัฒนางานคุ้มครองเด็กออนไลน์