ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์

วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์

โดยการอบรมในครั้งนี้หลากหลายกิจกรรมและเกมการเรียนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ เช่น ข่าวปลอม การละเมิดและคุกคามทางเพศ สื่อ การพนันออนไลน์ กลโกงซื้อสินค้า MIDL – Media Information and Digital Literacy สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชนไทย

กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
กรมพินิจและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯอบรมออนรู้เท่าทันภัยออนไลน์
Previous article
อินโฟกราฟิกพ่อแม่อย่าแชร์ภาพลูก
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี