สื่อเผยแพร่

อินโฟกราฟิกไซเบอร์บูลลี่ไม่เคยส่งผลดีกับใคร

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terrs Des Hommes Netherland สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไซเบอร์บูลลี่ไม่เคยส่งผลดีกับใคร
Previous article
อินโฟกราฟิกเตือนไว้ก่อน...ละเมิดทางเพศเด็ก
Next article
อินโฟกราฟิกพ่อแม่อย่าแชร์ภาพลูก