ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที

ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เอื้ออำนวยในการประสานจัดการประชุมราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน 

Previous article
วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย