วันที่ 14 กันยายน 2565 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ วังคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อเมืองรู้เท่าทันสื่อภายใต้กรรมาธิการวุฒิสภา และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจ.นครราชสีมา ร่วม 20 หน่วยงาน เตรียมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นอกจากนครราชสีมาจะเป็น Smart city แล้ว ต้องผลักดันให้เป็น Smart Media Literacy อีกด้วย