มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมพัฒนาครู เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จากโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาเขต 1 ราชบุรี จำนวนร่วม 100 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

จากการอบรมครั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้วิธีการ กรูมมิ่งเด็ก รวมไปถึงการสังเกตว่าเด็กกำลังถูกกรูมมิ่งจากคนร้ายในเยื้องต้นได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางในการให้คำปรึกษากับเด็กในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์ของภัยออนไลน์