เมื่อวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมพัฒนาเยาวชนแกนนำ เพื่อการออนไลน์อย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัล ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดอบรมให้กับน้อง ๆ แกนนำจากสภาเด็กและเยาวชนฯ เกี่ยวกับการออนไลน์อย่างปลอดภัยในยุคดิจิทัลและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปกป้องภัยออนไลน์ สำหรับเด็กและเยาวชน

โดยในการอบรมครั้งนี้น้องๆได้รู้ถึงแก่นลึกของภัยออนไลน์ที่ชื่อว่า “กรูมมิ่ง” จะไม่นิ่งนอนใจหากคนในโลกออนไลน์มาตีเนียนตีสนิทให้หลงเชื่อใจหรือไว้วางใจ