เนื่องใน #วันเด็กแห่งชาติ#dtacSafeInternet ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง ให้ตระหนักรู้ถึงภัยของปัญหา ตลอดจนอุบายที่ผู้กระทำผิดใช้ล่อลวงเหยื่อผ่าน

4 คำศัพท์ทรงอย่างแบด ที่เด็กต้องรู้ ผู้ใหญ่ต้องดูแล เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนออนไลน์

หนึ่งในภัยไซเบอร์ที่จ้องทำลายสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของเด็ก คือ การแสวงหา ‘ประโยชน์ทางเพศ’ ที่มีชื่อเรียกว่า “Online Child Exploitation’ หรือ ภัยการแสวงหาประโยชน์และคุกคามทางเพศเด็กทางออนไลน์ เป็นอาชญากรรมทางร่างกายและจิตใจที่มีความผิดฐาน ‘ค้ามนุษย์’

ชุดคำศัพท์ที่น่าสนใจทั้ง 4 คำนี้ ได้แก่

😈 Cyber Stalking ‘สะกดรอยเหยื่อ’
การสะกดรอยทางออนไลน์ ถือเป็นพฤติกรรมการติดตามและสะกดรอยตามบุคคลหนึ่งบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่อง ตลอดจนสะกดรอยตามไปยังสถานที่ที่เหยื่ออาศัยอยู่ ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทย หากเป็นเพียงพฤติกรรมแอบส่องเฉยๆ ยังไม่เกิดความเสียหายขึ้นอย่างชัดเจน

😍 Grooming ‘แต่งตัวก่อนตะปบ’
การตระเตรียมเด็ก เป็นขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์กับเด็ก โดยการสื่อสารกับเด็กผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยเจตนาเพื่อล่อลวง ควบคุม หรือยุยงให้เด็กร่วมกิจกรรมทางเพศ โดยอาจมีการเดินทางมาพบเด็ก หรือชักจูงให้เด็กออกมาพบเพื่อล่วงละเมิดทางเพศจริงๆ หรือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผ่านทางออนไลน์

😘 Sexting ‘ข้อความเซ็กส์เสียว’
Sexting เป็นกระบวนการของคนร้ายที่ต้องการส่งต่อข้อความและ/หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของบุคคลนั้นๆ กับเด็กที่เป็นเหยื่อ โดยหวังให้เด็กโต้ตอบบทสนทนาด้วยเนื้อหาลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปภาพและ/หรือภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรือนร่างหรืออวัยวะเพศเด็กคนนั้น โดยภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้ มักถูกส่งต่อกันในกลุ่มที่มีรสนิยมหรือความชื่นชอบดังกล่าว

😥 Sextortion ‘หักหลังหวัง (มากกว่า) เพศ’
Sextortion หรือ Sexual Extortion เป็นการบังคับข่มขู่ทางเพศ เพื่อให้สนองความต้องการทางเพศ ให้เงินและสิ่งของอื่น หรือให้ผลิตสื่อทางเพศ ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของอำนาจ (ที่รับรู้ได้) ระหว่างผู้กระทำความผิดกับเด็กที่เป็นผู้เสียหาย ทำให้ผู้กระทำความผิด สามารถข่มขู่หรือบังคับให้เด็กตกลงตามข้อเรียกร้อง เช่น ส่งภาพโป๊เปลือยเพิ่มขึ้น ล่วงละเมิดทางเพศหรือด้านการเงิน บางกรณีการทารุณกรรมเลยเถิดจนเกินจะควบคุม จนทำให้ผู้เสียหายพยายามที่จะทำร้ายหรือปลิดชีวิตตนเอง เนื่องจากเป็นทางเดียวที่จะหนีจากวังวนนั้นได้

⚠️ จากงานวิจัยเรื่อง The Traumatic Impact of Child Sexual Abuse: A Conceptualization ระบุว่า เด็กที่ตกเป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศมักกลายเป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัย (Traumatic Sexualization) กล่าวคือ มักมีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศเมื่อเติบใหญ่ รวมถึงใช้การมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ เหยื่อยังมีความรู้สึกว่าถูก “หักหลัง” จากผู้ใหญ่และไม่เชื่อฟัง รวมถึงความรู้สึกในการไร้ซึ่งพลังและถูกตีตราจากคนร้ายอีกด้วย

มาร่วมกันปกป้องลูกหลานของเราด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันดิจิทัลกับ dtac Safe Internet กัน

อ่านต่อ: https://dtacblog.co/online-child-sexual-exploitation/