ภาคีในประเทศ

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต

ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต หรือ TICAC – Thailand Internet Crimes Against Children จัดตั้งขึ้นในปี 2559 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์ และจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

ติดต่อ TICAC ที่อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง 7/1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ Facebook : TICAC2016 และ Twitter : @TicacThailand

Previous article
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
Next article
ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ