วันที่ 30 มีนาคม 2566 จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ.ยะลา  ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา โดยมีแกนนำผู้ปกครองร่วม 60 คน เข้ารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ กลวิธีของเหล่ามิจฉาชีพ และเน้นย้ำถึงภัยออนไลน์ที่บุตร-หลาน พบเจอ เช่น ติดเกม คลิป/ภาพหลุด นอกเหนือจากนี้ยังได้สอนเทคนิคเล็กๆที่สามารถนำไปปรับเรื่องวิธีการพูด การฟัง เพื่อให้เกิดคำพูดเชิงบวกได้

กิจกรรมดี ๆ นี้ต้องขอขอบคุณ สสส ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์ และการช่วยเหลือเบื้องต้น