ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองในจ.ยะลา เพื่อการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา วันที่ 30 มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ.ยะลา  ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสามจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา โดยมีแกนนำผู้ปกครองร่วม 60 คน เข้ารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์ กลวิธีของเหล่ามิจฉาชีพ และเน้นย้ำถึงภัยออนไลน์ที่บุตร-หลาน พบเจอ เช่น ติดเกม คลิป/ภาพหลุด นอกเหนือจากนี้ยังได้สอนเทคนิคเล็กๆที่สามารถนำไปปรับเรื่องวิธีการพูด การฟัง เพื่อให้เกิดคำพูดเชิงบวกได้

กิจกรรมดี ๆ นี้ต้องขอขอบคุณ สสส ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ป้องกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์ และการช่วยเหลือเบื้องต้น

Previous article
ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒไทยและคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ สามจังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมแกนนำพ่อแม่ผู้ปกครองใน จ. ปัตตานี วันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อการดูแลบุตรหลานการใช้งานสื่อออนไลน์