Monthly Archives: April 2023

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ อนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไร เขิญชวนมาร่วมเรียกร้องและยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายของพรรค กันนะคะ เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พูดคุยและเรียกร้อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นให้กับเด็กเยาวชนไทย

งานวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนล่วงหน้า หรือที่ URL : https://shorturl.at/ejU15

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นิติพัฒน์ ลีลาเลิศ นำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยมี 30 หน่วยราชการหลักในจังหวัดร่วมขับเคลื่อนด้วย โดยมูลนิธิอินฯ ได้รวมทั้งจัดการอบรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดยให้ความรู้ ติดอาวุธ และมอบเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภารกิจสร้างนักสืบหญิงเพื่อเพื่อนหญิง ต่อสู้กับภัยคุกคามทางออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องการคุกคามทางเพศ การป้องกัน และการช่วยเหลือเพื่อน ในโครงการ Girls in Tech Detecthon Detecthon 2 กับ เพื่อนหนูใครอย่าแตะ สนับสนุนโดย Hanns Seidel Foundation Thailand และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 เมษายน 2566 

โดยภายในค่ายมีกิจกรรมนำเสนอผลงานกลุ่มนักสืบ โดยมีคณะกรรมการชร้แนะ และเรียนรู้เพิ่มเติมการละเมิดทางเพศและไซเบอร์บุลลี่ อะไรที่ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ หรือได้บางครั้ง อะไรที่ควรเปลี่ยนค่านิยมของสังคมก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างวัยรุ่นและผู้ใหญ่ 

Page 1 of 2
1 2