ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ อนาคตเด็กไทยจะเป็นอย่างไร เขิญชวนมาร่วมเรียกร้องและยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายของพรรค กันนะคะ เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พูดคุยและเรียกร้อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นให้กับเด็กเยาวชนไทย

งานวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา สแกนคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนล่วงหน้า หรือที่ URL : https://shorturl.at/ejU15

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566