ข่าวและกิจกรรม

เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566