อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด พร้อมพี่ ๆ ตำรวจ TICAC อบรมเสร็จพร้อมขยายผลต้านภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรูมมิ่ง กับ “พอกันทีกรูมมิ่ง” หลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันและแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือเมื่อถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอินเทอร์เน็ตและมูลนิธิศานติวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี