ข่าวและกิจกรรม

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566


Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
Next article
พอดแคสต์ ไซเบอร์บูลลี่ คุณไม่ใช่ฮีโร่