วันที่ 2-3 กันยายน 2566 มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนป้องกันภัย​Grooming ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21​จัดโดย สภาเด็กและเยาวชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี​

โดยมีนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ และนางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น หัวหน้าบ้านพักเด็ก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน​ ณ บ้านพิงภูแพรว รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี