มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนมหานครหาดใหญ่ สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ให้เกียรติเป็นประธานนำกล่าวประกาศเจตนารมย์