ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนุกพร้อมได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา AR VR ของแจกเด็กเพียบ  เชิญที่บูธ มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 ประตูทางเข้าเลยจ้า
ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 66 ของโลก  ที่มีกฎหมายห้ามตีเด็ก ยินดีกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ได้รับโล่รางวัลที่สนับสนุนงานเพื่อเด็กและเยาวชนของกระทรวงมาโดยตลอดหลายปี
ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขมากขึ้นในปีนี้และปีต่อๆไปนะคะ ขอผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยและอบอุ่น ให้ความรักความเมตตาแก่เด็กๆ ของเราค่ะ 

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดโครงการติดตามผลการอบรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์ โดยมีองค์กรเครือข่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมจำนวน 17 คน ณ ห้อง Rhythm โรงแรม ฮิป กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2566
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัดเวทีเสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจากผู้ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ณ ห้องบงกชรัตน์ Aโรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ