ข่าวและกิจกรรม

งานเวทีเสวนาการรับมือ CYBERBULLYING ในยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย TikTok Thailand กรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ Stop Cyberbullying Day สากล วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 วัน Stop Cyberbullying Day สากลงานเวทีเสวนาการรับมือ CYBERBULLYING ในยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย TikTok Thailand กรมกิจการเด็กและเยาวชน กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ Stop Cyberbullying Day สากล

โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆร่วมเสวนา ในครั้งนี้ได้แก่

  • คุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง depa
  • คุณณัชวลัย สุวรรณฑัต รองผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
  • นักศึกษาแพทย์ศุภานัน เจนธีรวงศ์ อดีตนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
  • คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย
  • และคุณณัติรุจน์ ศิระวงศ์ภักดิ์ Influencer ที่เป็น Content Creator บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok, Facebook และ YouTube

และมีกิจกรรมภายในงาน เช่น เกมวง (ไม่) ล้อ เพื่อแลกเปลี่ยนและแนะนำเมื่อประสบกับเคสการบูลลี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุโมงค์ No Escape ที่จำลองเหตุการณ์การคอมเม้นท์เชิงบวกเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลในทางสร้างสรรค์ให้เกิดชุมชนออนไลน์ปลอดภัยต่อไป


Previous article
Stop Cyberbullying Day ปีนี้ ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน หยุดระรานทางไซเบอร์ ภายใต้แนวคิด BeBetterYou ออนไลน์ให้ดีกว่าเดิม
Next article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียน Meta Verified สมัครรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ผ่าน fake-check.net โดยไม่มีค่าบริการ