ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ขอเป็นกระบอกเสียง ปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

สำหรับเด็กและเยาวชน บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้าหาเด็กได้ไวมาก จะด้วยกลไกการตลาด หรือ ความชอบส่วนบุคคลก็ตามแต่
แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ หาข้อมูลให้ครบด้าน ว่าทำไมเพื่อนเยาวชนด้วยกันถึงไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
ขอเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆเยาวชนนะคะ
Previous article
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2567หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในสังคมดิจิทัล”
Next article
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาพัฒนาไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และมูลนิธิสายเด็ก 1387 จัดอบรมสัมมนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อาสาสมัคร แกนนำชุมชน “รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อการปกป้องเด็ก และเยาวชนจากภัยทางเพศออนไลน์“