Category Archives: News and Activities

โครงการไทยฮอตไลน์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเยาวชนของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในปัจจุบัน

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ วันที่ 3 มีนาคม 2560

“เคยโดนเพื่อนๆ เขียนล้อเลียนกลั่นแกล้งบนเฟซบุ๊ก และยังเจอเพื่อนเขียนคำหยาบคาย บางทีก็มีสื่อที่รุนแรงและอนาจารบนอินเทอร์เน็ต” คือเสียงสะท้อนจากน้องๆ ในชุมชนหนองปรือถึงภัยของอินเทอร์เน็ต

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน วันที่ 26 มกราคม 2560

อีกหนึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทยกับ ThaiHotline คือการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน

งานแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว และได้จัดงานแถลงข่าวในประเด็นความร่วมมือและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือของ Google ในการสืบสวนและจัดการกับปัญหา ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

Page 26 of 27
1 23 24 25 26 27