Category Archives: News and Activities

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ทีมมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการการ ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยคุณชนมณัฐ รอดบุญทำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายในหัวข้อสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ภัยละเมิดทางเพศ ไซเบอร์บูลลี่ พนันออนไลน์ และความรุนแรงรูปแบบต่างๆ และการเสริมสร้างการผลิตสื่อสร้างสรรค์และฝึกผลิตสื่อ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและปลาย เข้าร่วมกิจกรรม รวม 92 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ภาคเหนือ รุ่นที่ 5 และ 6 จำนวน 100 คน เรียนรู้ภัยและการป้องกันภัยออนไลน์ และการทำคลิปรู้ทัน ภัยออนไลน์ด้วยTiktok ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 สิงหาคม 2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนา”รู้เท่าทันภัยออนไลน์” และ ประกวดคลิป VDO และ TikTok 

Page 4 of 27
1 2 3 4 5 6 7 27