พี่จ๋า อย่าทำหนู

พี่จ๋า อย่าทำหนู

การละเมิดเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน ในชุมชน หรือพื้นที่สาธารณะ คนที่ละเมิดอาจะเป็นใครก็ได้ ทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง พ่อแม่ ญาติสนิท เพื่อน คนรู้จัก คนแปลกหน้า หรือแม้แต่เด็กด้วยกันเอง ผลลบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดเด็กจะติดตัวและทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พวกเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมมือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดเด็กเกิดขึ้นในสังคม เริ่มจากการทำความเข้าใจรูปแบบของการละเมิดเด็ก และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่นำไปสู่การละเมิดเด็กได้ …

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์

จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น

เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

แต่ทุกสิ่ง…ล้วนมี 2 ด้าน อาชญากรรมออนไลน์ เนื้อหาผิดกฎหมาย รวมถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด นั่นก็คือ เนื้อหาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ควรได้รับการปกป้องดูแล ผู้กระทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ และคุณ…ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยได้

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายฮอตไลน์ INHOPE

ด้วยระบบการแจ้งของฮอตไลน์ คุณสามารถคลิกแจ้งภาพหรือวิดีโอการละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้ง

ทุกรายการแจ้ง จะได้รับการตรวจประเมินโดยนักวิเคราะห์เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ถ้าพบว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย …

เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็กภูมิภาค ?Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิออนไลน์ ครั้งที่ 3? ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะและตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนแกนนำ ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการทำกิจกรรม อาทิเช่น ผลกระทบ/อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์จากการใช้สื่อออนไลน์ การถอดรหัสไวยากรณ์สื่อ เทคนิคที่ใช้ในการโฆษณา ลองเป็นนักสร้างสื่อถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอ การวิเคราะห์ข่าวรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ อีกทั้งให้น้องๆ ได้ฝึกการออกแบบต่อยอดการขยายผลการเขียนโครงการ …