ก่อนจะบริจาค โปรดตรวจสอบสักนิด! การทำบุญ อาจกลายเป็นการถูกหลอกโดยไม่รู้ตัว

เป็นที่รู้กันว่า คนไทยเป็นคนจิตใจดี มีน้ำใจ และชอบช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งหลายครั้งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพ โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ การส่งต่อข้อความขอรับบริจาคต่าง ๆ มีมากมาย ทั้งจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ และจากกลุ่มคนที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว

     ก่อนจะบริจาคออนไลน์ ตรวจสอบให้รอบคอบสักนิด แม้ว่าการให้จะเป็นเรื่องดี แต่หากเป็นการส่งเสริมคนในทางผิด ควรพิจารณาก่อนโอนเงินหรือส่งสิ่งของให้

🔎การตรวจสอบข้อมูลรับบริจาคเบื้องต้น

1️⃣ ตรวจสอบจากรูปภาพประกอบ บางครั้งมิจฉาชีพอาจนำรูปภาพเด็ก หรือภัยพิบัติต่าง ๆ มาประกอบเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ ให้ตรวจสอบว่ารูปดังกล่าวเป็นรูปจริง หรือปรากฏอยู่ที่อื่นในอินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่

สามารถตรวจเบื้องต้นได้จาก https://images.google.com บางคนนำรูปประกอบมาจากที่อื่น บางคนใช้รูปเดิมที่เคยเกิดขึ้นนานมาแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อน

2️⃣ตรวจสอบประวัติของผู้โพสต์ เพื่อพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ มีการแสดงยอดรับบริจาคและค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนหรือไม่

3️⃣พิจารณาความเหมาะสมของยอดเงินรับบริจาค

การบริจาคผ่านองค์กรที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบและติดตามการรับบริจาคได้ เป็นการบริจาคที่ปลอดภัยกว่าบริจาคให้ตัวบุคคลโดยตรง และควรเก็บหลักฐานการบริจาคไว้ เผื่อพบปัญหาในภายหลัง
ด้วยความปรารถนาดีจากไทยฮอตไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *