Tag Archives: thaihotline

Privacy Setting

เมื่อ Google ออกมายอมรับว่าได้แอบฟังเสียงผู้ใช้จริง แม้จะบอกว่าทำไปเพื่อนำมาพัฒนา Google Assistant ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ตาม เราก็คงรู้สึกหวาดระแวงไม่น้อย เพราะไม่รู้ว่า ระบบที่ว่านั้น แท้จริงบันทึกอะไรไปบ้าง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง และยังไม่แน่อีกว่า อาจจะไม่ใช่เพียง Google เท่านั้นที่แอบฟังเรา

Fake News – ข้อมูลลวง ลวงตา ลวงใจ (ตอนที่2)

Fake News

ที่แน่ ๆ คือคนที่เชื่อข้อมูลลวงนั้น หากเป็นข้อมูลที่ส่งผลกับชีวิต เช่นสุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วย การรักษาโรค ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ตัดสินใจผิดได้ หรือเกิดความตื่นตระหนกกับคนหรือสังคม เช่นข้อมูลลวงเกี่ยวกับโรคระบาด เป็นต้น

Fake News – ข้อมูลลวง ลวงตา ลวงใจ (ตอนที่1)

Fake News

ข้อมูลลวงในรูปแบบการล้อเลียน ประชดประชัน เช่น เพจล้อเลียน หรือรูป meme ที่นำมาล้อเลียนเขียนข่าวกันเล่น รูปแบบนี้มักจะเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนาน ผู้ที่เห็นก็รู้ได้ว่าไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องที่ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น

Phishing email รู้จักไว้ ไม่ตกเป็นเหยื่อ

Phishing email

Phishing ส่วนมากจะมาทางอีเมล ที่อยู่อีเมลจะคล้ายอีเมลจากสถาบันการเงิน, แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ใช้งาน หรือเมลจากบุคคลที่ดูน่าเชื่อถือ ข้อความที่ส่งมาอาจจะเป็นข้อความให้ปรับปรุงข้อมูลหรือใส่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ หรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย และเมื่อเราเข้าไปดูสิ่งที่ส่งมาด้วย เราจะถูกโจมตีด้วยไวรัสที่เข้าไปล้วงข้อมูลเรา หรือเราอาจเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ปลอมและถูกโจรขโมยข้อมูลโดยไม่รู้ตัว

Page 1 of 2
1 2