ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาพัฒนาไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และมูลนิธิสายเด็ก 1387 จัดอบรมสัมมนาครู พ่อแม่ผู้ปกครอง อาสาสมัคร แกนนำชุมชน "รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อการปกป้องเด็ก...
อ่านเพิ่มเติม
สำหรับเด็กและเยาวชน บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้าหาเด็กได้ไวมาก จะด้วยกลไกการตลาด หรือ ความชอบส่วนบุคคลก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ หาข้อมูลให้ครบด้าน...
อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมออกบูธจัดกิจกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2567หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในสังคมดิจิทัล” วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงทะเบียน Meta Verified สมัครรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) ผ่าน fake-check.net โดยไม่มีค่าบริการ แก้ปัญหา Facebook Page...
อ่านเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 วัน Stop Cyberbullying Day สากลงานเวทีเสวนาการรับมือ CYBERBULLYING ในยุคดิจิทัล จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย TikTok Thailand...
อ่านเพิ่มเติม
[caption id="attachment_6504" align="aligncenter" width="450"]  [/caption]Stop Cyberbullying Day ปีนี้ตรงกับวันที่ 21 มิ.ย.67ขอเชิญร่วมทำกิจกรรมแสดงจุดยืน “หยุดระรานทางไซเบอร์” ภายใต้แนวคิด...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับแกนนำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุ ในกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สื่อออนไลน์ และเทคโนโลยี) ภัยออนไลน์ ทุกรูปแบบ...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ CYBER SECURITY AWARENESS FOR CHILDEN "ไซเบอร์ที่ปลอดภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์"...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จัดโครงการพี่ปันน้องสอนเตือนภัย รู้เท่าทันภัยออนไลน์...
อ่านเพิ่มเติม
”เด็กถูกละเมิดทางเพศออนไลน์เพิ่มขึ้น อายุน้อยเล็ก ภาพหลุด วนเวียนอยู่บนอินเทอร์เน็ต ทำร้ายเด็กซ้ำๆ ไม่มีทางมั่นใจได้ว่าจะลบออกได้หมด...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2567มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terre des Hommes Netherlands จัด “การประชุมติดตามผล และการอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันภัยทางเพศออนไลน์” ภาคเหนือ...
อ่านเพิ่มเติม