ข่าวและกิจกรรม

โดยมีท่านรอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร เปิดงาน และคุณนนท์ Chayanont Rungruangsuk กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและการสนับสนุนงานในประเทศไทยของ #มูลนิธิฮันน์ไซเดล #HannsSeidelFoundation...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 21 กันยายน 2564 Thaihotline.org โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนงานราชการ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ CCIB - Cyber...
โหลดสติ๊กเกอร์ น้องสดใสใส่ใจไร้บูลลี่ ได้ทาง Line Store ได้แล้วนะจ๊ะhttps://store.line.me/stickershop/product/16574240/thablesist language หรือคำคุกคามถึงปมด้อยของบุคคลอื่นในด้านต่างๆ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland จัดอบรม "ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์" ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ...
อ่านเพิ่มเติม
ผ่านพ้นไปแล้วกับงานอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ...
อ่านเพิ่มเติม
มื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2563 ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 กรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ส่งเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กจำนวน...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้กับคุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ...
อ่านเพิ่มเติม
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
อ่านเพิ่มเติม
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ได้จัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จัดการอบรมแนวปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีออนไลน์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอิสติน มักกะสัน
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลนครยะลา จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูยะลา ณ เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา เรื่อง...
อ่านเพิ่มเติม