ข่าวและกิจกรรม

โครงการไทยฮอตไลน์ได้ไปจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และปกป้องตนเองในช่วงเช้ามีการเรียนรู้ในเรื่อง DQ หรือ Digital Intelligence
อ่านเพิ่มเติม
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกำหนดต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนแห่งชาติจีน (All-China Youth Federation: ACYF) จำนวน 6 คน ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560...
"เคยโดนเพื่อนๆ เขียนล้อเลียนกลั่นแกล้งบนเฟซบุ๊ก และยังเจอเพื่อนเขียนคำหยาบคาย บางทีก็มีสื่อที่รุนแรงและอนาจารบนอินเทอร์เน็ต" คือเสียงสะท้อนจากน้องๆ ในชุมชนหนองปรือถึงภัยของอินเทอร์เน็ต
อีกหนึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทยกับ ThaiHotline คือการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน
โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ Google...
วันที่ 17-18 มกราคม 2560 วิทยากรจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเชิญไปให้ความรู้ในหัวข้อ "รู้เท่าทันดิจิทัลและกฏหมายคอมพิวเตอร์" ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์...