สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์

จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น

เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

แต่ทุกสิ่ง…ล้วนมี 2 ด้าน อาชญากรรมออนไลน์ เนื้อหาผิดกฎหมาย รวมถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด นั่นก็คือ เนื้อหาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ควรได้รับการปกป้องดูแล ผู้กระทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ และคุณ…ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยได้

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายฮอตไลน์ INHOPE

ด้วยระบบการแจ้งของฮอตไลน์ คุณสามารถคลิกแจ้งภาพหรือวิดีโอการละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้ง

ทุกรายการแจ้ง จะได้รับการตรวจประเมินโดยนักวิเคราะห์เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ถ้าพบว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย …

เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

เวทีสิทธิเด็ก “ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์”

กิจกรรมเวทีสิทธิเด็กภูมิภาค ?Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิออนไลน์ ครั้งที่ 3? ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวนผึ้งคันทรี่ฮิลล์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี โดยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะและตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนแกนนำ ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ด้านเนื้อหาและการทำกิจกรรม อาทิเช่น ผลกระทบ/อิทธิพลของสื่อ ประสบการณ์จากการใช้สื่อออนไลน์ การถอดรหัสไวยากรณ์สื่อ เทคนิคที่ใช้ในการโฆษณา ลองเป็นนักสร้างสื่อถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอ การวิเคราะห์ข่าวรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติ อีกทั้งให้น้องๆ ได้ฝึกการออกแบบต่อยอดการขยายผลการเขียนโครงการ …

Online Shopping Scams

Online Shopping Scams

Online shopping scams involve scammers pretending to be legitimate online sellers, either with a fake website or a fake ad on a genuine retailer site.
How this scam works. While many online sellers are legitimate, unfortunately scammers …

บทลงโทษ เรื่องหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต ทั้งการตั้งกระทู้ป่วนบอร์ด

บทลงโทษ เรื่องหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต ทั้งการตั้งกระทู้ป่วนบอร์ด

มาดูว่าการหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต คืออะไร ก่อนที่จะพิจารณาถึงเรื่องนี้ควรจะพิจารณาก่อนว่า หมิ่นประมาทนั้น มีลักษณะการกระทำอย่างไร หมิ่นประมาทคือ การใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ เช่น พูด เขียน พิมพ์ข้อความ หรือแสดงกริยาต่างๆ โดยการใส่ความดังกล่าวนั้น ต้องเป็นการกระทำให้บุคคลที่สามรับทราบ ซึ่งเป็นการกระทำให้ผู้ถูกใส่ความนั้น ได้รับความเสียหาย

ดังนั้น ผู้กระทำการหมิ่นประมาท จะมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา กล่าวคือ การหมิ่นประมาทนั้น ผู้กระทำผิดจะมีความหมายทางแพ่ง ฐานละเมิดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ ผู้กระทำได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลาย ซึ่งข้อความที่ขัดต่อความเป็นจริง เป็นผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ

นอกจากนี้การหมิ่นประมาท ยังถูกบัญญัติให้เป็นความผิดหนึ่ง ในประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 326 …

Page 4 of 7
1 2 3 4 5 6 7