สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 15 สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­­ร้างสรรค์และปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 15 สื่อสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ต การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ประโยชน์จากเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ปลอดภัย