ถาม - ตอบ

ไทยฮอตไลน์ คืออะไร

คำตอบ

ไทยฮอตไลน์ (Thai Hotline) หรือ บริการสายด่วนแจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กับ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย ภายใต้แนวคิดที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ (Content) หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยบนอินเทอร์เน็ตโดยชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการ เมื่อผู้ใช้พบเห็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายขณะออนไลน์ สามารถคลิกแจ้งมายังไทยฮอตไลน์ ที่เว็บไซต์ www.thaihotline.org ซึ่งไทยฮอตไลน์จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ธุรกิจให้บริการเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ได้รับแจ้ง ช่วยเหลือเหยื่อ/ผู้เสียหาย และดำเนินการกับผู้กระทำความผิด เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน

ไทยฮอตไลน์ ดำเนินงานโดยหน่วยงานใด

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นผู้จัดหาพื้นที่สำนักงาน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานของไทยฮอตไลน์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกที่สนใจงานคุ้มครองเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือหน่วยงานที่ต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ และประชาชนบริจาคเพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังภัยออนไลน์ของไทยฮอตไลน์

ไทยฮอตไลน์ รับแจ้งเนื้อหาประเภทใดบ้าง

ไทยฮอตไลน์รับแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยยึดตามมาตรฐานสากลของนานาประเทศ ได้แก่ การทารุณกรรม/ละเมิดเด็ก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การล่อลวง การฉ้อโกง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การหมิ่นประมาท อาชญากรรมทางการเงิน การพนัน ยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร หรือสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม และเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ ท่านสามารถ คลิกอ่านรายละเอียดประเภทเนื้อหาและหัวข้อที่ไทยฮอตไลน์รับแจ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรับผิดชอบในหัวข้อต่าง ๆ ได้บนเว็บไซต์ไทยฮอตไลน์

ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งในเรื่องใดบ้าง

ไทยฮอตไลน์ไม่รับแจ้งกรณีเด็กหาย ภัยจากโทรศัพท์มือถือ ร้านอินเทอร์เน็ต/ร้านเกมที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งไทยฮอตไลน์ได้รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือทำงานเชิงลึกในด้านต่าง ๆ ไว้อำนวยความสะดวกกับทุกท่าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของไทยฮอตไลน์คอยแนะนำ ให้ข้อมูล รวมถึงอาจช่วยประสานส่งต่อให้ด้วย

เมื่อพบเห็นเว็บไซต์หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไทยฮอตไลน์ได้อย่างไร

ท่านสามารถคลิกแจ้งที่หน้ารับแจ้งบนเว็บไซต์ไทยฮอตไลน์ www.thaihotline.org หรือ ส่งอีเมลหา postmaster@thaihotline.org หรือ โทรพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ฝากข้อความหรือหมายเลขโทรกลับที่หมายเลข 089 493 4893

หลังจากไทยฮอตไลน์ได้รับแจ้ง จะดำเนินการต่ออย่างไร

หลังจากท่านแจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายบนอินเทอร์เน็ตมาที่ไทยฮอตไลน์ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วประสานงานไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เขียนข้อมูล เว็บบล็อกเกอร์ เว็บมาสเตอร์ เว็บโฮสติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเนื้อหา พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตรายโดยเร็วที่สุด ช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหาย และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

เราจะออนไลน์อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

การใช้งานอย่างมีกฎกติกามารยาท ระมัดระวังเนื้อหาข้อมูลด้านลบและบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี ไม่กระทำพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดผู้อื่น ย่อมจะทำให้เราสามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ เรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ มากกว่าเกิดผลกระทบด้านลบหรือตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ บนเว็บไซต์มีมุมความรู้ที่มีประโยชน์ ทั้งเคล็ดลับในการออนไลน์อย่างปลอดภัย กฎหมายน่ารู้ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้ง Link ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้

สนับสนุนโครงการไทยฮอตไลน์ ได้อย่างไร

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ได้โดยการช่วยกันแจ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย/เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ท่านคิดว่าอาจเป็นภัยต่อสังคม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ เลขที่บัญชี 052-2-773921