คุณสามารถสนับสนุนการทำงานของไทยฮอตไลน์ ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ
เลขที่บัญชี 052-2-773-92-1 (ออมทรัพย์)