ความเป็นมา

สายด่วนอินเทอร์เน็ตไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานใช้อินเทอร์เน็ต ได้มาแจ้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย (Illegal Content) หรือเป็นอันตราย (Harmful Content) เพื่อให้เกิดการจัดการดูแลไม่ให้เป็นภัยต่อสังคม ไทยฮอตไลน์ยังทำงานกับผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บโฮสติ้ง รวมถึงองค์กรคุ้มครองเด็ก ฯลฯ   เพื่อให้เกิดการดำเนินการกับเนื้อหา จับกุมตัวผู้กระทำความผิด และช่วยเหลือผู้เสียหาย

ไทยฮอตไลน์ เป็นสมาชิกของ สมาคมสายด่วนอินเทอร์เน็ตสากล หรือ INHOPE (www.inhope.org) มีสมาชิกสายด่วนอินเทอร์เน็ต 50 แห่งทั่วโลก ทำงานร่วมกันโดยเน้นต่อต้านภาพลามกอนาจารเด็กและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก