สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน รู้ทันเพื่อนออนไลน์

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน รู้ทันเพื่อนออนไลน์ โดย ไทยฮอตไลน์ เรียนรู้เรื่องการระมัดระวังในการโพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต รู้จักรู้ทันเพื่อนออนไลน์ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการรับของจากคนแปลกหน้า ดูแลและปกป้องเด็กเล็ก และการฝึกสอนในเรื่องวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย CRC Coalition Thailand

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน รู้ทันเพื่อนออนไลน์ โดย ไทยฮอตไลน์ เรียนรู้เรื่องการระมัดระวังในการโพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต รู้จักรู้ทันเพื่อนออนไลน์ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการรับของจากคนแปลกหน้า ดูแลและปกป้องเด็กเล็ก และการฝึกสอนในเรื่องวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย CRC Coalition Thailand

Previous article
การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน โพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นวิทยากร ฐานกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎร์นิมิต) สำนักงานเขตสวนหลวง