สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน โพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน โพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต โดย ไทยฮอตไลน์ เรียนรู้เรื่องการระมัดระวังในการโพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต รู้จักรู้ทันเพื่อนออนไลน์ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการรับของจากคนแปลกหน้า ดูแลและปกป้องเด็กเล็ก และการฝึกสอนในเรื่องวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย CRC Coalition Thailand

Previous article
การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้เท่าทันสื่อ ICT
Next article
การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน รู้ทันเพื่อนออนไลน์