สื่อเผยแพร่

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ตามแฟชั่น

การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ตามแฟชั่น คือ สื่อประกอบการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) เรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ICT พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับการ์ตูนน่ารักสดใสและร่วมเข้าเป็นสมาชิกชมรมเด็กไทยทันสื่อ ICT ด้วยกัน

Previous article
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในการดูแลเพื่อให้การใช้งานออนไลน์ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
Next article
การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน รู้ทันโฆษณา