สื่อเผยแพร่

ผู้ใหญ่..หลอกเด็ก beware grooming

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 1

Previous article
แจกความสดใส แจกเครื่องกระตุ้นความใคร่ beware pedophile
Next article
การละเมิดทางเพศเด็ก สื่อลามกเด็ก คือ อาชญากรรมวิปริต stop child pornography