ออนไลน์ปลอดภัย

รู้จักกับความเสี่ยงของเด็กบนโลกออนไลน์ เพื่อการรู้เท่าทันและป้องกันทั้งตัวเองและเด็กที่อยู่ในการดูแล

ความเสี่ยงของเด็กบนโลกออนไลน์
ความเสี่ยงของเด็กบนโลกออนไลน์
ภาพประกอบ
Credit : www.canva.com

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เราต้องอยู่บ้านมากขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ใหญ่ที่เบื่อหน่าย เด็ก ๆ ที่เคยออกไปวิ่งเล่น เจอเพื่อน ไปโรงเรียนก็เบื่อหน่ายยิ่งกว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นวิธีหนึ่งในการลดความเบื่อหน่าย และได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่ต้องออกไปไหน

เมื่อใช้สื่อออนไลน์มาก ความเสี่ยงก็มากตาม เพราะแม้ว่าโลกออนไลน์จะสามารถแก้ความเบื่อ คลายความเหงา แต่ในข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย มีความเสี่ยงหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ดังนั้น เราจึงควรรู้จักกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มาในโลกออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถรู้เท่าทันและป้องกันเด็ก ๆ จากความเสี่ยงเหล่านั้นได้

การละเมิดทางเพศออนไลน์
การละเมิดทางเพศออนไลน์
ภาพประกอบ
Credit : https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people 

การละเมิดทางเพศออนไลน์

เด็กอาจถูกคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนรู้จักส่งข้อความหรือรูปภาพ หรือวีดีโอที่มีเนื้อหาทางเพศให้ เพื่อเป็นการเตรียมละเมิดเด็ก เด็กอาจถูกชวนพูดคุยเรื่องทางเพศ รวมไปถึงชักชวนให้ทำกิจกรรมทางเพศออนไลน์ แลกรูปส่วนตัว หรือคลิปส่วนตัว ซึ่งจะถูกนำไปใช้ทั้งส่วนตัวและเพื่อประโยชน์อื่น ๆ เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้รูปหรือคลิปส่วนตัวที่เคยส่งให้ มาขู่กรรโชกเพื่อให้ส่งรูปหรือคลิปเพิ่ม หรือแม้แต่ถูกล่อลวงให้ออกมาพบเพื่อละเมิดทางเพศได้

การระรานทางไซเบอร์
การระรานทางไซเบอร์
ภาพประกอบ
Credit : Kids photo created by Racool_studio – www.freepik.com

การระรานทางไซเบอร์

เด็กอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกว่ากล่าวติเตียน ในออนไลน์ ถูกคนกลั่นแกล้ง หรือกีดกันออกจากกลุ่ม ทำให้เด็กเครียด ซึมเศร้า หรือก้าวร้าว และบางครั้ง เด็กอาจเป็นผู้กลั่นแกล้งคนอื่นเสียเอง เพื่อป้องกันตัว หรือทำเพื่อความสนุกสนาน แต่ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำย่อมเกิดบาดแผลขึ้นในใจ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนตัว
ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนตัว
ภาพประกอบ
Credit : Background photo created by jcomp – www.freepik.com

ความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนตัว

การให้ข้อมูลส่วนตัวในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ อาจเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่นไปใช้ในทางผิดกฎหมาย นำไปเปิดบัญชีธนาคารทำธุรกรรม หรือนำไปหลอกคนอื่นต่อ

อีกทั้งการลงข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เช็คอินสถนที่
ทำให้ผู้ร้ายสามารถรู้ที่อยู่ของเราได้ด้วย การลงรูปส่วนตัวในสังคมออนไลน์ก็อาจถูกนำไปตัดต่อไปในทางไม่เหมาะสมได้

การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย
ภาพประกอบ
Credit : www.canva.com

การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย

บางครั้งเด็กก็เข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัย หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ อาจเข้าไปดูเพราะเป็นโฆษณาที่ Pop up ขึ้นมา และอยากรู้อยากเห็น เนื้อหาที่อันตรายเช่น การพนัน สารเสพติด ความรุนแรง หรือท้าทายไปกระทำผิดกฎหมาย เด็กอาจรู้สึกว่าอยากทำตามหรืออาจปลูกฝังความรุนแรงไปโดยไม่รู้ตัว

#ความเสี่ยงของเด็กบนโลกออนไลน์
#ไทยฮอตไลน์

Previous article
สื่่อออนไลน์ก็ถูกใช้เพื่อการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้
Next article
คำแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการดูแลแนะนำลูกให้ออนไลน์อย่างปลอดภัย