กฎหมายน่ารู้

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ

การทำด้วยกระดาษครึ่งหนึ่ง อิเล็กทรอนิกส์ครึ่งหนึ่ง มีกระบวนการเปลี่ยนสื่อที่กฎหมายกำหนเไว้ คือเมื่อลงนามแบบกระดาษไปแล้ว ต้องแปลงเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนด พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ มาตรา 12/1 เพื่อให้อีกฝ่ายลงนามเป็นอิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น หากลงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองฝ่ายแต่แรก จะช่วยลดกระบวนการนี้ได้ โดยส่วนใหญ่จึงแนะนำให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกระบวนการ

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับนิยามตามกฎหมาย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์กับนิยามตามกฎหมาย
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หมวดที่1
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หมวดที่1
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้2ประเภท
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้2ประเภท

รู้จัก ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใน พ.ร.บ.ธุรกรรมฯ มากขึ้นที่ https://www.etda.or.th/

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบ ETDA Thailand

Previous article
ความรู้เรื่องกฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็ก
Next article
โปสเตอร์การพนันออนไลน์