ออนไลน์ปลอดภัย

สื่่อออนไลน์ก็ถูกใช้เพื่อการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้

เพราะโรคระบาดทำให้เด็กต้องอยู่บ้านมากขึ้น หลายคนอาจใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นด้วย

แต่บางครั้ง สื่่อออนไลน์ก็ถูกใช้เพื่อการละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้ดังนั้น พ่อแม่ควรดูแลการออนไลน์ของลูก หากเด็กมีอาการผิดปกติ เช่น ซึมเศร้า เก็บตัว ใช้จ่ายเงินมากผิดปกติ เด็กอาจถูกละเมิดหรือถูกข่มขู่อยู่ รีบเข้าไปสอบถามและให้ความช่วยเหลือ ก่อนจะสายเกินไปด้วยความห่วงใย

#อยู่บ้านปลอดภัยออนไลน์ปลอดภัย
#ไทยฮอตไลน์ปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์

Previous article
Nth Room ห้องแชตวิปริตของผู้ชายเกาหลีใต้
Next article
รู้จักกับความเสี่ยงของเด็กบนโลกออนไลน์ เพื่อการรู้เท่าทันและป้องกันทั้งตัวเองและเด็กที่อยู่ในการดูแล