ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาครูเรื่อง การคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 13 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาครูจำนวน 150 คน จากโรงเรียนใน สพป. เขต 1-3 จ.มหาสารคาม ณ ห้องประชุมสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพราะเรื่องของเด็กจะไม่ใช่เรื่องที่เล็กอีกต่อไป มูลนิธิฯจัดอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากภัยล่อลวงละเมิดทางเพศ กลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์ เสพติดเกม/พนันออนไลน์ การหลอกลวงฉ้อโกงต่างๆ เพื่อให้คุณครูทราบถึงวิธีการ และแนวทางการป้องกันกิจกรรม kick off หลังผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ประกาศขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมประชุมสนองรับนโยบาย ผลักดันเมืองมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ หัองสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา