ภาคีในประเทศ

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

ติดต่อ บช.สอท. ได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารพระชนมพรรษา 60 พรรษา ชั้น 6 เมืองทองธานี ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02 504 4850 ปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สายด่วน 1441 , 081 866 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง Facebook : CybercopTH เว็บไซต์ : https://ccib.go.th แจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.com

Previous article
มูลนิธิสายเด็ก 1387
Next article
ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต