ภาคีในประเทศ

มูลนิธิสายเด็ก 1387

มูลนิธิสายเด็ก1387 เป็นองค์กรที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและบริการด้านคำปรึกษาเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก ซึ่งมีบริการสายด่วน1387 พร้อมทั้งอีกหลากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ปกครอง ชุมชน มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น สาขาจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมูลนิธิสายเด็ก ที่ 328/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์หมายเลข 1387 อีเมล : info@childlinethailand.org เว็บไซต์ http://www.childlinethailand.org หรือ Facebook : childlinethailand หรือ Line : @saidek1387

Previous article
กลับมาอีกครั้งกับภารกิจใหม่ของสายลับหญิง 2 Detecthon กับภารกิจ “เพื่อนหนูใครอย่าแตะ”
Next article
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)