อบรมโครงการพัฒนาแกนนำและการสร้างเครือข่ายทำงาน เพื่อปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน